ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ସେଇ ନୀଳ ଆଖି

ସେଇ ନୀଳ ଆଖି

ଭୟପୂର୍ଣରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମ
snigdha Jena
4.5
591 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 114 ରିଭିୟୁ
35550
21 ମିନିଟ୍
11 ଭାଗ
ଏ ଆଖି ଅନେକ କିଛି କୁହେ।କିଛି କାହାଣୀ କିଛି କଥା।ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହୁଏନି।।।।। ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଛନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନକ ପାଇଁ।ଆଶାକରେ ପ୍ରିୟ ପାଠକ, ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ।ନୂଆ ଏକ ...
35550
21 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ଏ ଆଖି ଅନେକ କିଛି କୁହେ।କିଛି କାହାଣୀ କିଛି କଥା।ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହୁଏନି।।।।। ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଛନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନକ ପାଇଁ।ଆଶାକରେ ପ୍ରିୟ ପାଠକ, ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ।ନୂଆ ଏକ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ସେଇ ନୀଳ ଆଖି 6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସେଇ ନୀଳ ଆଖି 7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ସେଇ ନୀଳ ଆଖି8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ସେଇ ନୀଳ ଆଖି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସେଇ ନୀଳ ଆଖି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ