ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ମାୟା

ମାୟା

ରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମରହସ୍ୟ
Priyanka Priyadarsini
4.8
821 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 194 ରିଭିୟୁ
83990
2 ଘଣ୍ଟା
45 ଭାଗ
ରାତି ଠିକ୍ ସାଢ଼େ ଦଶ।ଅରୁଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ୱର୍ କୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ୱର୍ ରୁ କଲ୍ ଆସିବା ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅରୁଣ। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ସାତ ବର୍ଷ ହୋଇ ଗଲାଣି। ଏହା ଭିତରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ  ଆସି ନ ଥିବା ...
83990
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ରାତି ଠିକ୍ ସାଢ଼େ ଦଶ।ଅରୁଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ୱର୍ କୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ୱର୍ ରୁ କଲ୍ ଆସିବା ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅରୁଣ। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ସାତ ବର୍ଷ ହୋଇ ଗଲାଣି। ଏହା ଭିତରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ  ଆସି ନ ଥିବା ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ମାୟା -୦୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ମାୟା -୦୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ମାୟା -୦୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ମାୟା -୦୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ମାୟା :-୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ