ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ     ଭାଗ-୧

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧

ପାରିବାରିକପ୍ରେମ
💙ତୋଷାରାଣୀ ସାହୁ 💝
4.9
1279 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 552 ରିଭିୟୁ
77817
1 ଘଣ୍ଟା
38 ଭାଗ
ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶା ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାତି ପୁହାଇ ଦିଏ।          ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଭରିଦିଏ, ...
77817
1 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶା ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାତି ପୁହାଇ ଦିଏ।          ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଭରିଦିଏ, ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୦💖💗❤💕
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୧❤💗💕
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ - ୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ