ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧

💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧

ଧାରାବାହିକନାରୀ
ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ "ମାମା"
4.8
12764 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3498 ରିଭିୟୁ
1113960
15 ଘଣ୍ଟା
171 ଭାଗ
(କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ । ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।) ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ।ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଖିକୁ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁ ନ ଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ । କେତେବେଳେ ଛାତକୁ ଅନେଇ ଚିତ୍ ...
1113960
15 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
(କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ । ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।) ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ।ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଖିକୁ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁ ନ ଥାଏ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ । କେତେବେଳେ ଛାତକୁ ଅନେଇ ଚିତ୍ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
💞ସେହି ଅଭୁଲା ମୂହୁର୍ତ୍ତ💞: ଭାଗ - ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ