ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ

ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ

ଧାରାବାହିକନାରୀ
Aparajita Mohanty
4.9
295 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 54 ରିଭିୟୁ
21187
58 मिनिट्स
10 ଭାଗ
ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା - ଇଲୋ ତା ବାପା କ'ଣ ବାଟ ଓଗଳା ମୁଦି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି ଯେ ତାକୁ ପହଡେ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ରେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ରଖିଛ?ତାଙ୍କ ପଦ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ମିନା କହୁଥିଲେ - ହଁ ପରା,ବୋପା ଘରୁ ଏତିକି ଶିଖି ...
21187
58 मिनिट्स
ଭାଗ
ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା - ଇଲୋ ତା ବାପା କ'ଣ ବାଟ ଓଗଳା ମୁଦି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନି ଯେ ତାକୁ ପହଡେ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ରେ ଛିଡ଼ା କରେଇ ରଖିଛ?ତାଙ୍କ ପଦ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ମିନା କହୁଥିଲେ - ହଁ ପରା,ବୋପା ଘରୁ ଏତିକି ଶିଖି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୬)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୭)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୮)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୯)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ତତଲା ନିଃଶ୍ୱାସ ( ଭାଗ - ୧୦) ଶେଷ ଭାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ