ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରେମ ❤️

ପ୍ରେମ ❤️

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Simran Rana ""ସିମରନ ରଣା""
4.9
1612 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 746 ରିଭିୟୁ
45725
5 ଘଣ୍ଟା
94 ଭାଗ
ନମସ୍କାର ମୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଯାହାର ନାମ "ପ୍ରେମ" ଆଶା କରେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ | ବହୁତ request ପରେ ଆଜି ଲେଖୁଛି | କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏତେଅପେକ୍ଷା କରେଇଥିବାରୁ | ନାୟିକା - ପାୟଲ ନାୟକ -ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ...
45725
5 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ନମସ୍କାର ମୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଯାହାର ନାମ "ପ୍ରେମ" ଆଶା କରେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ | ବହୁତ request ପରେ ଆଜି ଲେଖୁଛି | କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏତେଅପେକ୍ଷା କରେଇଥିବାରୁ | ନାୟିକା - ପାୟଲ ନାୟକ -ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ର ଇର୍ଷା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
Fancy Dress Competition
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁ ହେଲା ପ୍ରେମ ❤️
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
Fancy Dress Competition 2
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ର ରାଗ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ