ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ

ପ୍ରେମ ର ଝଲକ

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Soubhagyabati panda
4.8
4539 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1193 ରିଭିୟୁ
812312
4 ଘଣ୍ଟା
52 ଭାଗ
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ଚିନ୍ମୟ ବିଦେଶ କୁ ଗଲାଣି ଥରୁ ଟିଏ ବି  ନିଜ ଆଡୁ ଫୋନ କରୁନି ,ସତରେ କଣ ବାହାହେଲା ପରେ ପୁଅ ମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ?ବୋହୂ ମାନେ କଣ ନିଜ ଝିଅ ପରି ହେଇପାରନ୍ତିନି ?ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ ...
812312
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ଚିନ୍ମୟ ବିଦେଶ କୁ ଗଲାଣି ଥରୁ ଟିଏ ବି  ନିଜ ଆଡୁ ଫୋନ କରୁନି ,ସତରେ କଣ ବାହାହେଲା ପରେ ପୁଅ ମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ?ବୋହୂ ମାନେ କଣ ନିଜ ଝିଅ ପରି ହେଇପାରନ୍ତିନି ?ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ(6)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ(7)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ(8)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ(9)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରେମ ର ଝଲକ(10)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ