ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଏମିତି ଏକ ବାହାଘର ଭାଗ--୧

ଏମିତି ଏକ ବାହାଘର ଭାଗ--୧

ଧାରାବାହିକକ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ
Bijayalaxmi Das
4.8
642 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 129 ରିଭିୟୁ
22934
17 ମିନିଟ୍
8 ଭାଗ
ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ  ବାହାଘର ଯାହା ହେବାପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଝଡଝଞ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ...
22934
17 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ  ବାହାଘର ଯାହା ହେବାପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଝଡଝଞ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଏମିତି ଏକ ବାହାଘର: ଭାଗ-- ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଏମିତି ଏକ ବାହାଘର ଭାଗ--୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଏମିତି ଏକ ବାହାଘର: ଭାଗ--୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ