ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଅକୁହା କଥା !

ଅକୁହା କଥା !

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Manorama Mishra
4.7
1901 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 525 ରିଭିୟୁ
148900
2 ଘଣ୍ଟା
40 ଭାଗ
**ଅକୁହା କଥା ** ----------------------- ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର) ( ଭାଗ :-- 1 ) ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା କଣ ମନା  ---- ତେବେ ତମେ କୁହ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆମ ବଗିଚାକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି  । ବିରକ୍ତ ହୋଇ ...
148900
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
**ଅକୁହା କଥା ** ----------------------- ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର) ( ଭାଗ :-- 1 ) ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା କଣ ମନା  ---- ତେବେ ତମେ କୁହ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆମ ବଗିଚାକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି  । ବିରକ୍ତ ହୋଇ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଅକୁହା କଥା ! ( 6 )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଅକୁହାକଥା ! ( 7 )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଅକୁହା କଥା ! (8 )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଅକୁହା କଥା ! (9 )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଅକୁହା କଥା ! (10 )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ