ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ବିଧବା ବୋହୂ

ବିଧବା ବୋହୂ

ଧାରାବାହିକନାରୀଦୁଃଖ ଭରା
Ketan Rana
4.8
449 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 117 ରିଭିୟୁ
20656
3 ଘଣ୍ଟା
60 ଭାଗ
ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ନାରୀର ମନ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଓ ସମାଜର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ...
20656
3 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ନାରୀର ମନ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଓ ସମାଜର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୬)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୭)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୮)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୯)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୦)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ