ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ନିଆରା ପ୍ରେମ

ନିଆରା ପ୍ରେମ

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକନାରୀ
Puspita
4.9
14183 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3945 ରିଭିୟୁ
611577
10 ଘଣ୍ଟା
189 ଭାଗ
ଅଶୋକ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରର ପିଲା। ବହୁତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । ପରିବାର କହିଲେ ତା ମା ବାସନ୍ତି ,ବାପା ଅଭିରାମ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭଊଣି ସ୍ଥିତି ,ଆଉ ତା ପିଉସୀ ରୁହନ୍ତି।ତା ପିଉସୀ ଜଣେ ବିଧବା ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମଲା ପରେ ...
611577
10 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଅଶୋକ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରର ପିଲା। ବହୁତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । ପରିବାର କହିଲେ ତା ମା ବାସନ୍ତି ,ବାପା ଅଭିରାମ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭଊଣି ସ୍ଥିତି ,ଆଉ ତା ପିଉସୀ ରୁହନ୍ତି।ତା ପିଉସୀ ଜଣେ ବିଧବା ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମଲା ପରେ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ- ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ - ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ- ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ