ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -1

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -1

ଧାରାବାହିକରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମ
Isha Rani
4.9
897 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 361 ରିଭିୟୁ
62722
5 ଘଣ୍ଟା
110 ଭାଗ
ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ l ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି l ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ନାଁ ଦେଇ ଏହି କାହାଣୀଟି ଲେଖୁଛି l ହଁ ସତ କହିଲି ବୋଲି ପୂରା ସତ ଭାବୁଛନ୍ତିନା କଣ ନାଁ ପୂରା ସତ ନୁହେଁ l ...
62722
5 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ l ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି l ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ନାଁ ଦେଇ ଏହି କାହାଣୀଟି ଲେଖୁଛି l ହଁ ସତ କହିଲି ବୋଲି ପୂରା ସତ ଭାବୁଛନ୍ତିନା କଣ ନାଁ ପୂରା ସତ ନୁହେଁ l ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ -ଭାଗ -10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ