ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି💞📝💞

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି💞📝💞

ସତ୍ୟ ଘଟଣା

ପ୍ରେମ

ଦୁଃଖ ଭରା

ମିନାକ୍ଷୀ  ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ଝିଅ, ଯାହା ମନରେ ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ। ସେ ଯେତେବେଳେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ରେ ପଡୁଥିଲା  ସେତେବେଳେ ତା ବାପା ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ମା ତାକୁ ବ ...

4.6
1.8K+
3 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
2.0L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି💞📝💞 ଭାଗ :- ୧

4.4 3 मिनट
03 फ़रवरी 2021
2

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ :- ୨

4.4 3 मिनट
04 फ़रवरी 2021
3

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ :-୩

4.5 2 मिनट
05 फ़रवरी 2021
4

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:-୪

4.5 2 मिनट
06 फ़रवरी 2021
5

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:-୫

4.6 2 मिनट
07 फ़रवरी 2021
6

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ :-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

7

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ :- ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

8

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:- ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

9

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:- ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

10

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:- ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

11

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ- ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

12

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:- ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

13

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:- ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

14

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ:- ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

15

ଅଭୂଲା ସ୍ମୃତି 💞📝💞 ଭାଗ :- ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Popular Languages

Top Genre

Also Read