ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି

ଧାରାବାହିକରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମ
Prajyoti Behuria
4.9
1445 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 296 ରିଭିୟୁ
54270
2 ଘଣ୍ଟା
51 ଭାଗ
ନୂଆ ରୂପରେ,  ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ ରେ, ନୂଆ ପାତ୍ର ସହ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି । ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ , ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ...
54270
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ନୂଆ ରୂପରେ,  ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ ରେ, ନୂଆ ପାତ୍ର ସହ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି । ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ , ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୬ (କୁଶ ଆଉ ନିଶାନ୍ତର କଷ୍ଟ ସହ କିଛି ରହସ୍ୟ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୭(ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ )
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୮ (ମତେ ବି ମିଛ କହି ଆସେ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୯ (ବରୁଣଙ୍କ ଡାଇରୀ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୧୦(ପ୍ରତୀକ୍ଷା ର କାହାଣୀ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ