ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ମୁକ୍ତି |

ମୁକ୍ତି |

ଭୟପୂର୍ଣଧାରାବାହିକରୋମାଞ୍ଚକର
Sucharita Sena
4.8
18271 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3955 ରିଭିୟୁ
844345
31 ଘଣ୍ଟା
440 ଭାଗ
ମୁକ୍ତି | ପୋୖଣ୍ଣମାସୀରେ  ପିତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଓ ମାତା ସୁଲୋଚନା ଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମ ନେଲା ପୁଅଟି | ଜନ୍ମ ହେବାର  ସାତଦିନରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ "ଶ୍ରୀଧର"  ଗଣାପୁଛା ଶେଷ କରି ଶିଶୁର ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଜନ୍ମ ...
844345
31 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ମୁକ୍ତି | ପୋୖଣ୍ଣମାସୀରେ  ପିତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଓ ମାତା ସୁଲୋଚନା ଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଜନ୍ମ ନେଲା ପୁଅଟି | ଜନ୍ମ ହେବାର  ସାତଦିନରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ "ଶ୍ରୀଧର"  ଗଣାପୁଛା ଶେଷ କରି ଶିଶୁର ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଜନ୍ମ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ମୁକ୍ତି | ଭାଗ.....୬ |
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ମୁକ୍ତି |ଭାଗ......୭ |
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.......୮ |
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ମୁକ୍ତି |ଭାଗ......୯ |
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ମୁକ୍ତି |ଭାଗ.....୧0 |
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ