ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ମାଛଝୋଳ

ମାଛଝୋଳ

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକ
ଆଶିଷ ରଂଜନ ସ୍ୱାଇଁ
4.8
355 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 46 ରିଭିୟୁ
20777
1 ଘଣ୍ଟା
10 ଭାଗ
‘ ତୁ କହନା ମିନି! ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛି!! ବାହା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ । ଖାଲି ୟା’ ସେବା ତା’ସେବା କରି କରି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି । ଆଉ ମୁଁ ଏଞ୍ଜୟ କ’ଣ କରିବି?’ ନିଜର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ମିନିକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ...
20777
1 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
‘ ତୁ କହନା ମିନି! ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛି!! ବାହା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ । ଖାଲି ୟା’ ସେବା ତା’ସେବା କରି କରି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି । ଆଉ ମୁଁ ଏଞ୍ଜୟ କ’ଣ କରିବି?’ ନିଜର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ମିନିକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ- ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ-୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ-୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ-୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ- ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ