pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସଂଘର୍ଷ
ସଂଘର୍ଷ

ସଂଘର୍ଷ

ଧାରାବାହିକ

କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କିଛି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମନୋଭାବ, କିଛି ଅପରାଧ କୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରାବାହିକ ଉଲ୍ଲେଖ l ଧାରାବାହିକ ର claimex ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚଭରା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରାବାହିକ ପଢିବାକୁ ...

4.9
(8.5K)
23 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
336776+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -1

3K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
09 ଡିସେମ୍ବର 2020
2.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -2

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
05 ଅପ୍ରେଲ 2021
3.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -3

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
07 ଅପ୍ରେଲ 2021
4.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସଂଘର୍ଷ ଭାଗ - 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked