ସାଥିରେ...... ୧

ସାଥିରେ...... ୧

ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ

ସାମାଜିକ

ପ୍ରେମ

ଦିପ୍ତୀ ର ଫୋନ ବାଜୁଛି ହେଲେ ସେ ଫୋନ ଉଠେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଗୋଟେ ହାତରେ ପରିବା ଆଉ ଗୋତେ ହାତରେ ସଉଦା ଆଉ ମିଠା ଧରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ବୟସ ସତେ ...

4.9
2.6K+
8 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
69.4K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

ସାଥିରେ...... ୧

4.9 3 मिनट
24 अक्टूबर 2022
2

ସାଥିରେ.....୨

4.9 4 मिनट
25 अक्टूबर 2022
3

ସାଥିରେ......୩

5 4 मिनट
26 अक्टूबर 2022
4

ସାଥିରେ .....୪

5 4 मिनट
27 अक्टूबर 2022
5

ସାଥିରେ.......୫

5 4 मिनट
29 अक्टूबर 2022
6

ସାଥିରେ ......୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

7

ସାଥିରେ ....୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

8

ସାଥିରେ ......୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

9

ସାଥିରେ.....୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

10

ସାଥିରେ......୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Popular Languages

Top Genre

Also Read