ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରୀତି ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ  ( ଭାଗ -1)

ପ୍ରୀତି ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ( ଭାଗ -1)

ଧାରାବାହିକ
Laxmi Rani Behera
4.9
1081 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 435 ରିଭିୟୁ
25725
4 ଘଣ୍ଟା
63 ଭାଗ
ବାହାରେ ଶ୍ରାବଣର ରିମ ଝିମ ତାନର ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟଲୀଳା l ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକାଶରୁ ଛିଟିକି ଆସୁଛି ବିଜୁଳିର ଚମକ l ଘଡଘଡିର ଗମ୍ଭୀର ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ l ଖୁବ ଯୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହି ସାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୋଳାୟିତ କରି ପକାଉଛି l କିଛି ଦିନ ତଳର ...
25725
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ବାହାରେ ଶ୍ରାବଣର ରିମ ଝିମ ତାନର ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟଲୀଳା l ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକାଶରୁ ଛିଟିକି ଆସୁଛି ବିଜୁଳିର ଚମକ l ଘଡଘଡିର ଗମ୍ଭୀର ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ l ଖୁବ ଯୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହି ସାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୋଳାୟିତ କରି ପକାଉଛି l କିଛି ଦିନ ତଳର ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରୀତିର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ( ଭାଗ -6)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରୀତି ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ( ଭାଗ -7)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରୀତିର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ( ଭାଗ -8)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରୀତିର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ( ଭାଗ -9)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରୀତିର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ( ଭାଗ -10)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ