ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
"ଗୋରୀ,ମନ କଲା ଚୋରି"

"ଗୋରୀ,ମନ କଲା ଚୋରି"

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରୋମାଞ୍ଚକରପ୍ରେମ
ଶ୍ରୀମାନ୍ ହରେକ୍ରୀଷ୍ଣ ପରୀଡ଼ା
4.2
32 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 4 ରିଭିୟୁ
817
7 ମିନିଟ୍
1 ଭାଗ
ଏତେ ଦିନପରେ ମନଲାଖି ଉପହାର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଆଜି ମୁଁ Mess କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ । ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେ କଳା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକାକାର ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରର ରୂପ ନେଲା । ବର୍ଷା ...
817
7 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ଏତେ ଦିନପରେ ମନଲାଖି ଉପହାର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ଆଜି ମୁଁ Mess କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ । ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ଯେ କଳା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକାକାର ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରର ରୂପ ନେଲା । ବର୍ଷା ...

ଅଧ୍ୟାୟ