ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ନୀରବତା ପ୍ରେମ : କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର

ନୀରବତା ପ୍ରେମ : କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର

ସତ୍ୟ ଘଟଣାପ୍ରେମଦୁଃଖ ଭରା
Prajyoti Behuria
4.9
13872 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 2737 ରିଭିୟୁ
467831
14 ଘଣ୍ଟା
255 ଭାଗ
ପ୍ରେମ ! କଣ ଏହି ପ୍ରେମ ! ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସେ ଏହି ପ୍ରେମ । ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ହୃଦୟ ସତରେ କଣ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ଵତ , ଚିରନ୍ତନ । କଣ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୁଟ କପଟ , କଣ ନାହିଁ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ଯତ୍ରଣା , କଣ ନାହିଁ ...
467831
14 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପ୍ରେମ ! କଣ ଏହି ପ୍ରେମ ! ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସେ ଏହି ପ୍ରେମ । ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ହୃଦୟ ସତରେ କଣ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ଵତ , ଚିରନ୍ତନ । କଣ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୁଟ କପଟ , କଣ ନାହିଁ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ଯତ୍ରଣା , କଣ ନାହିଁ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ନୀରବତା ପ୍ରେମ: କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର ( ଭାଗ-୬)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ନୀରବତା ପ୍ରେମ: କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର ( ଭାଗ-୭)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ନୀରବତା ପ୍ରେମ: କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର ( ଭାଗ-୮)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ନୀରବତା ପ୍ରେମ: କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର ( ଭାଗ-୯)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ନୀରବତା ପ୍ରେମ: କାହାଣୀ ଦୁଇ ହୃଦୟର ( ଭାଗ-୧୦)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ