ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା

ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା

ଉପନ୍ୟାସସତ୍ୟ ଘଟଣାପ୍ରେମ
Rashmita Bhatta
4.9
4930 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1285 ରିଭିୟୁ
307501
5 ଘଣ୍ଟା
45 ଭାଗ
ଝିଅ ମାନେ ଭାରି ଫୁଲେଇ ନା l କଥା କଥାରେ ଫୁଲେଇ ହେବା ଗୁଣ ଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ l  ପେଟ ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା l ପ୍ରେମ ମାମଲା ରେ ଟିକେ ଅଧିକ l ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ...
307501
5 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଝିଅ ମାନେ ଭାରି ଫୁଲେଇ ନା l କଥା କଥାରେ ଫୁଲେଇ ହେବା ଗୁଣ ଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ l  ପେଟ ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା l ପ୍ରେମ ମାମଲା ରେ ଟିକେ ଅଧିକ l ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା -6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା --9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରିୟା -10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ