ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକନାରୀ
ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ "ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ"
4.5
1245 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 261 ରିଭିୟୁ
271383
43 ମିନିଟ୍
11 ଭାଗ
ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେ଼ଇ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଗାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଲକି ର ନୀଳ କାଚ ଲଗା ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ..… ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପଛକୁ........ ଅନେକ ପୁଅ ଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ଏବେ ବି ସିଏ ...
271383
43 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡେ଼ଇ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଗାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ଲକି ର ନୀଳ କାଚ ଲଗା ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ..… ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ ପଛକୁ........ ଅନେକ ପୁଅ ଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ଏବେ ବି ସିଏ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ 6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଅଜାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଅଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା / ଭାଗ ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଆଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା/ ଭାଗ ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଆଯାତିଆ ପ୍ରେମିକା (ଭାଗ ୧୧)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ