ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅ

ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅ

ଧାରାବାହିକପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
Mamita Mandal
4.9
1562 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 714 ରିଭିୟୁ
57296
4 ଘଣ୍ଟା
122 ଭାଗ
ହେଇ ଲୋ ହେ ଅଲକ୍ଷଣି ପୋଡ଼ା ମୁଁହି କେତେ ଡେରୀ କରିବୁ ଦୁଧ ଦୁହିଁ ବାକୁ।ଲାଜ ନାହିଁ ତୋ ମୁଁହ କୁ। ଏଇ ଥିଲା ନମିତା ପ୍ରତି ତା ସାବତ ମା ର କଥା। ଝିଅ ଟିଏ ଥାଏ ତାର ନାମ ନମିତା।ନମିତା କୁ ମୋଟେ ଦଶ ବର୍ଷ।କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ବହୁତ୍ କାମ ...
57296
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ହେଇ ଲୋ ହେ ଅଲକ୍ଷଣି ପୋଡ଼ା ମୁଁହି କେତେ ଡେରୀ କରିବୁ ଦୁଧ ଦୁହିଁ ବାକୁ।ଲାଜ ନାହିଁ ତୋ ମୁଁହ କୁ। ଏଇ ଥିଲା ନମିତା ପ୍ରତି ତା ସାବତ ମା ର କଥା। ଝିଅ ଟିଏ ଥାଏ ତାର ନାମ ନମିତା।ନମିତା କୁ ମୋଟେ ଦଶ ବର୍ଷ।କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ବହୁତ୍ କାମ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ