ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି    ଭାଗ - 50

ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 50

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Kalpana Nayak
4.9
2608 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 568 ରିଭିୟୁ
106659
11 ଘଣ୍ଟା
125 ଭାଗ
ନିର୍ବନ୍ଧ ରେ ପ୍ରିତମଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ  ପଢିଥିଲେ ଭାଗ - 49 ରେ l ତାପରେ..... ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାପରେ ବୋଉ ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକରି ...
106659
11 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ନିର୍ବନ୍ଧ ରେ ପ୍ରିତମଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ  ପଢିଥିଲେ ଭାଗ - 49 ରେ l ତାପରେ..... ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାପରେ ବୋଉ ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକରି ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 55
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 56
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 57
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 58
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 59
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 60
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 61
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 62
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 63
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଝିଅଥିଲି ବୋହୁହେଲି ଭାଗ - 64
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ