ପ୍ରତିଶୋଧ

ପ୍ରତିଶୋଧ

ଧାରାବାହିକ

ରୋମାଞ୍ଚକର

ଭୁତ କଥା

ବମ୍ବେ ସହରରେ ୨ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ବମ୍ବେ ଏବଂ ସୁଦୂର ନୋଇଡା ସହରରେ ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କିଏ ସେ ...

4.7
789+
54 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
48.1K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

ପ୍ରତିଶୋଧ(୧)

4.5 2 मिनट
14 मई 2020
2

ପ୍ରତିଶୋଧ (୨)

4.5 3 मिनट
15 मई 2020
3

ପ୍ରତିଶୋଧ (୩)

4.8 3 मिनट
16 मई 2020
4

ପ୍ରତିଶୋଧ (୪)

4.7 3 मिनट
17 मई 2020
5

ପ୍ରତିଶୋଧ (୫)

4.7 4 मिनट
19 मई 2020
6

ପ୍ରତିଶୋଧ (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

7

ପ୍ରତିଶୋଧ (୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

8

ପ୍ରତିଶୋଧ (୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

9

ପ୍ରତିଶୋଧ (୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

10

ପ୍ରତିଶୋଧ (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

11

ପ୍ରତିଶୋଧ (୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

12

ପ୍ରତିଶୋଧ (୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

13

ପ୍ରତିଶୋଧ (ଭାଗ ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

14

ପ୍ରତିଶୋଧ ( ଶେଷ ଭାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Popular Languages

Top Genre

Also Read