pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤
😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤

😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤

ଧାରାବାହିକ

କିଛି ହୃଦୟର କଥା ମନରେ ଥାଏ। କିଛି ମନ କଥା ଭାବନାରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମନ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ରହେନି। କେବଳ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡିବୁଲେ। ...

4.9
(2.6K)
3 മണിക്കൂറുകൾ
ପଢିବା ସମୟ
186642+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

😘 Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤

5K+ 4.5 2 മിനിറ്റുകൾ
28 ആഗസ്റ്റ്‌ 2020
2.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤ Part -2

4K+ 4.5 2 മിനിറ്റുകൾ
04 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
3.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤PART-3

3K+ 4.7 2 മിനിറ്റുകൾ
11 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020
4.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤PART-19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked