ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ସମ୍ପର୍କ ର ସୂତା ଖିଅ - କେବେ ସଜଡ଼ା, କେବେ ଉଯୁଡ଼ା

ସମ୍ପର୍କ ର ସୂତା ଖିଅ - କେବେ ସଜଡ଼ା, କେବେ ଉଯୁଡ଼ା

ଧାରାବାହିକନାରୀପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
MM manasi "Mahali"
4.9
1155 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 447 ରିଭିୟୁ
20908
8 ଘଣ୍ଟା
89 ଭାଗ
ଜଣେ ଯୁବତୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ଗଲା। ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଭାଇ। କିଏ ଅଛ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ treatment କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା।ପେଟରେ କିଏ ମଦ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ଧାଇଁଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ରେ ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଚି କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ...
20908
8 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଜଣେ ଯୁବତୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ଗଲା। ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଭାଇ। କିଏ ଅଛ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ treatment କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା।ପେଟରେ କିଏ ମଦ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ଧାଇଁଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ରେ ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଚି କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ - ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ - ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ -୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ -୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ -୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ -୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ - ୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
16
ଭାଗ -୧୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
17
ଭାଗ -୧୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
18
ଭାଗ -୧୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
19
ଭାଗ -୧୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
20
ଭାଗ -୨୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
21
ଭାଗ -୨୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
22
ଭାଗ -୨୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
23
ଭାଗ -୨୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
24
ଭାଗ -୨୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
25
ଭାଗ -୨୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
26
ଭାଗ -୨୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
27
ଭାଗ -୨୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
28
ଭାଗ - ୨୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
29
ଭାଗ -୨୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
30
ଭାଗ -୩୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
31
ଭାଗ -୩୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
32
ଭାଗ -୩୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
33
ଭାଗ -୩୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
34
ଭାଗ -୩୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
35
ଭାଗ -୩୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
36
ଭାଗ -୩୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
37
ଭାଗ -୩୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
38
ଭାଗ -୩୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
39
ଭାଗ -୩୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
40
ଭାଗ -୪୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
41
ଭାଗ -୪୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
42
ଭାଗ -୪୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
43
ଭାଗ -୪୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
44
ଭାଗ -୪୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
45
ଭାଗ -୪୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
46
ଭାଗ -୪୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
47
ଭାଗ -୪୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
48
ଭାଗ -୪୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
49
ଭାଗ -୪୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
50
ଭାଗ -୫୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
51
ଭାଗ -୫୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
52
ଭାଗ -୫୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
53
ଭାଗ -୫୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
54
ଭାଗ - ୫୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
55
ଭାଗ -୫୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
56
ଭାଗ -୫୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
57
ଭାଗ -୫୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
58
ଭାଗ -୫୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
59
ଭାଗ -୫୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
60
ଭାଗ -୬୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
61
ଭାଗ -୬୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
62
ଭାଗ -୬୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
63
ଭାଗ -୬୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
64
ଭାଗ -୬୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
65
ଭାଗ -୬୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
66
ଭାଗ -୬୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
67
ଭାଗ -୬୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
68
ଭାଗ -୬୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
69
ଭାଗ -୬୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
70
ଭାଗ -୭୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
71
ଭାଗ -୭୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
72
ଭାଗ -୭୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
73
ଭାଗ -୭୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
74
ଭାଗ -୭୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
75
ଭାଗ - ୭୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
76
ଭାଗ -୭୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
77
ଭାଗ -୭୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
78
ଭାଗ -୭୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
79
ଭାଗ -୭୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
80
ଭାଗ -୮୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
81
ଭାଗ - ୮୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
82
ଭାଗ -୮୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
83
ଭାଗ -୮୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
84
ଭାଗ -୮୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
85
ଭାଗ -୮୫
__("hours") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
86
ଭାଗ -୮୬
__("day") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
87
ଭାଗ -୮୭
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
88
ଭାଗ -୮୮
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
89
ଭାଗ -୮୯
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ