pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସମ୍ପର୍କ ର ସୂତା ଖିଅ - କେବେ ସଜଡ଼ା, କେବେ ଉଯୁଡ଼ା
ସମ୍ପର୍କ ର ସୂତା ଖିଅ - କେବେ ସଜଡ଼ା, କେବେ ଉଯୁଡ଼ା

ସମ୍ପର୍କ ର ସୂତା ଖିଅ - କେବେ ସଜଡ଼ା, କେବେ ଉଯୁଡ଼ା

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ଜଣେ ଯୁବତୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ଗଲା। ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଭାଇ। କିଏ ଅଛ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଜୀବନ ...

4.9
(1.7K)
8 hours
ପଢିବା ସମୟ
47053+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସମ୍ପର୍କ ର ସୂତା ଖିଅ - କେବେ ସଜଡ଼ା, କେବେ ଉଯୁଡ଼ା

940 4.9 5 minutes
14 November 2022
2.

ଭାଗ -୨

754 4.9 5 minutes
15 November 2022
3.

ଭାଗ -୩

670 4.8 4 minutes
16 November 2022
4.

ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked