pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ
ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ

ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପ୍ରତି ସମାଜର ବ୍ଯବହାର ତଥା ଅତ୍ଯାଚାର ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ଯ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନିତୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ...

4.7
(3.7K)
15 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.6L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୧)

2K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
01 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୨)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
01 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ- ୩)

1K+ 5 3 ମିନିଟ୍
10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୪)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
5.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୫)

1K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
6.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ସନ୍ଧ୍ଯାରୀଣୀ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ସନ୍ଧ୍ଯାରାଣୀ (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ