ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରେମର ତୀବ୍ରତା {lntensity of Love}  part -1

ପ୍ରେମର ତୀବ୍ରତା {lntensity of Love} part -1

ନାରୀପ୍ରେମରହସ୍ୟ
Tanaya Priyadarshini
4.9
8426 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 3273 ରିଭିୟୁ
244281
15 ଘଣ୍ଟା
162 ଭାଗ
'ପ୍ରେମ'! ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ |ଏହାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ |କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ମରୁଭୁମୀ ର ବର୍ଷା ପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କଳା ବାଦଲ ର ଛାୟା, ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହୀନ ଓ ଅର୍ଥ ହୀନ | ଅଂଶ ପରି ଏକ ପଥର ...
244281
15 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
'ପ୍ରେମ'! ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ |ଏହାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ |କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ମରୁଭୁମୀ ର ବର୍ଷା ପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କଳା ବାଦଲ ର ଛାୟା, ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହୀନ ଓ ଅର୍ଥ ହୀନ | ଅଂଶ ପରି ଏକ ପଥର ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ମିନି ଘରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କଲେଜରେ ଭଗବାନ ବାବୁ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ନୟନା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦଶା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଘୃଣା....
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ପାର୍ଟି 🍻
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପାର୍ଟି🍸2
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ପାର୍ଟି🍹3 (ମିନି ସହ ଜବରଦସ୍ତି)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
16
ସତ ସହିତ ସାମ୍ନା
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
17
???????
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
18
ମିନିର ପରିସ୍ଥିତି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
19
ସମୀକ୍ଷା'ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
20
ମିନିର guilt
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
21
ନୟନା ଦେବୀଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
22
ଏ.ସି.ପି ଅମନ ସିଂ!!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
23
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା!!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
24
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏ.ସି.ପି ଅମନ!!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
25
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଲୁହ...!!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
26
ମିନିର ସନ୍ଦେହ...!!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
27
ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବନିବାକୁ ଦେଇ ପାରିବିନି..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
28
ମିନିର ଅବିଶ୍ୱାସ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
29
ଅପରାଧୀ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
30
"ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁଉଛି..!! ସେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରୁଛନ୍ତି"..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
31
"ମୁଁ ବି ଯିବି ତୋ ସହ..."!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
32
"ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ମା'ର ଋଣ କେହିବି ସୁଝି ପାରିବେନି"!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
33
ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ...!!🔥
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
34
Black Shadow ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
35
ସେ ଡରିବା ବି ଉଚିତ..! ଆଉ ତା' ମନରେ ସେ ଡର ରହିବା ବି ଉଚିତ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
36
"ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି"!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
37
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅସହାୟତା..!!🥺
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
38
"କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତୋର ସେ ଏ.ସି.ପି ସହିତ??"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
39
"ସେ ମରିଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ ମତେ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ "!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
40
ଏ.ସି.ପି ଅମନଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି..!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
41
"ନାଁ' ରହିବ ବାଉଁଶ..! ନାଁ' ବାଜିବ ବଇଁଶୀ.."!!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
42
ଏ ଜୀବନ ତା' ପାଇଁ ସମର୍ପିତ..!! ଯିଏ ମତେ ଏ ଜୀବନ ଦେଇ ଥିଲା..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
43
'I will give her actual meaning..'.!!😈
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
44
ସେ blanket ଉପରୁ କାଢ଼େ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
45
ଅଂଶର ପାଗଳାମି..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
46
"ତତେ ମୋ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ"!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
47
"ଶେଷଥର, ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ"!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
48
"ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ତା ଚାକରାଣୀ ହେଇ, କେବେବି ଏଠି ରହିବିନି "!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
49
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଭାଗ୍ୟ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
50
💖ବଦଳି ଥିବା ଭାବନା..!!💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
51
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଉପରେ ଖରାପ ନଜର..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
52
'ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲେ, ତାର ମୁସ୍କିଲ ବଢିବ ଦର୍ଶନ?? "!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
53
'କେବଳ,ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ'!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
54
ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଜ୍ୱର..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
55
'ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଠୁ ଦୁରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ..'!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
56
'କିଛି ବେଶି ହିଁ ଖୁସି ଅଛି'!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
57
ମଳୟର ଚାଲ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
58
ମଳୟର ପ୍ଲାନ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
59
'ଏତେ ମିଛ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା'!😒
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
60
ଅଂଶର କ୍ରୋଧ..!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
61
ଅଂଶର ଡର..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
62
'ମତେ ଧୋକା ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ତୁ'!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
63
ଅଂଶର ନୃଶଂସତା..!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
64
ଘୃଣା କରୁଛି ମୁଁ, ତୁମକୁ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
65
'ଏ ଅଂଶକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ'!😈
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
66
ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
67
You are my 'la paix'..!😈
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
68
'ମୋର ଏ ଏଞ୍ଜେଲ...'!💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
69
'ଏଥିରେ ଭୁଲ କଣ ଅଛି...?'!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
70
"ଇ'ଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା..."!💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
71
"କିଏ କହିଲା ତତେ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି..?? "!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
72
ସଜ ସକାଳର ସଜ ଗୋଲାପ...!!🥀🌹
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
73
ଭଦ୍ର ମୁଖା..!!🔥👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
74
ନିଶାସକ୍ତ ଅଂଶ..!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
75
ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
76
ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀ...!! II
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
77
ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟା..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
78
ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟା...!! II
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
79
'ତମେ ମୋ ଜୀବନ'...!!💞💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
80
'କ୍ଷମା କରି ଦିଅ ମତେ'..!!💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
81
'ମୁଁ, ଆ' ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବିନି'..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
82
'ତୁମ କୁ କଣ କେବେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି..??'!!💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
83
'ଆମକୁ ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି'..!!😈
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
84
କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁସି ର,..!! 💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
85
ଅଡର..!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
86
'ମୁଁ ବି ତମର ସବୁ କଥା ମାନିବି..'!. 💖💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
87
'ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି..!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
88
ଜଙ୍ଗଲ ରେ ଏସିପି ଅମନ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
89
'ଏମିତି ମତେ ଦେଖିବାର ସାହସ କରନି..!!'💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
90
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅଶାନ୍ତ ମନ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
91
"Will you marry me..??"!!💕💖💕
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
92
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱନ୍ଦ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
93
ନିକଟତା ନାଁ' ଦୂରତା...???..!!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
94
'ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲିଣି..??'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
95
'ମୋ ଆତ୍ମ ସଂମାନ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼'...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
96
ବିପଦ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
97
ପ୍ରମାଣ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
98
'ନିଜେ, ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବି..'!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
99
ପାଇବାର ଜିଦ୍...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
100
ବଞ୍ଚିବି କେମିତି..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
101
'ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନି'..!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
102
'ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ମୁଁ, ଏ ମଣିଷ କୁ...'!!💕
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
103
'ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି'!💕💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
104
ସମୀକ୍ଷା ଫେରିବା...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
105
ଦର୍ଶନର ସନ୍ଦେହ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
106
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଜିଦ୍..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
107
'ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି'!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
108
'ଜୀବନ ନେଇଯିବି ତୋର'..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
109
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କ୍ରୋଧ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
110
'ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ..??'!!💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
111
'ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ..!!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
112
'ଖାଲି ତୁମକୁ ଦେଖିବି..!'💖
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
113
'ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ..!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
114
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର, ଅଂଶ ଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
115
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅଂଶ ଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା..!! II
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
116
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର, ଅଂଶ ଠୁ ଦୂର କୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା...!! III
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
117
'ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁକି ବି ଆପଣେଇ ପାରୁନି..!!'🥺
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
118
ବିପଦର ସଂକେତ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
119
'ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ କେବେବି ଦେବି ନାହଁ '!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
120
❣️ନିର୍ବନ୍ଧ❣️
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
121
❣️ମଙ୍ଗନ❣️
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
122
ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ରାତି..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
123
ଝଡ ବର୍ଷାର ରାତି...!! II❤️👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
124
ସୁନ୍ଦର ସକାଳ..!!😈
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
125
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ନୀରବତା..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
126
ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିବ..!! 💜👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
127
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଧମକ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
128
'ସେ ତା' ଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ...!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
129
'ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯିବ ଅଂଶ...!!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
130
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା ସହ ସାକ୍ଷାତ..!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
131
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା ସହ ସାକ୍ଷାତ..!! II
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
132
'ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବର୍ବାଦ ହେବେ..!'👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
133
'ମୁଁ ଯାଣିନି ସେ ଲୋକ କିଏ...!!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
134
ଅମନଙ୍କ ଫିଲିଂସ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
135
'ମୋ ମନ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ..!!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
136
ଅଂଶର ଫେରିବା..!!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
137
'ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି...!!'👿💜
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
138
ଅଂଶ paralyzed ହେବା...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
139
ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଧମକ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
140
ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କର ଅପମାନ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
141
'ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି..!!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
142
'ଏତିକି ତ ମୁଁ କରି ହିଁ ପାରିବି...!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
143
'ଖାଲି ନିରାଶା ହିଁ ମିଳିବ...!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
144
ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅଜବ ବ୍ୟବହାର...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
145
ଅମନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
146
ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ...??
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
147
'କଣ ହେଇଛି ମୋର....??'!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
148
'କିଏ ସିଏ...??'...!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
149
ମିନିର ଭାବନା...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
150
I'm coming...!!❣️
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
151
'ତୁମ ଝିଅର ସ୍ୱାମି'...!👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
152
ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି...!!!👿😡
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
153
ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି....!! II
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
154
ଅମନଙ୍କ କ୍ରୋଧ...!!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
155
'ଏ କି ପ୍ରେମ ତୋର...??'.!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
156
'ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିବି...!!'
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
157
'ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି...!'👿
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
158
'ତୁ କଣ ଏବେ ଠୁ ହାର ମାନିଗଲୁ...?'!
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
159
'ଏ ଲୋକ କିଏ ଥିଲା...??'!
__("hours") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
160
ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା...!!
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
161
ମିନାକ୍ଷୀ ଓ ଅମନ...!❣️
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
162
'ମୋର ତୁମ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି...!'
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ