pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ
କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳୀ ରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ  ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି। ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଗ  ୧ ନଈ ପାଣିର  ଘୁଘୁ ଶବ୍ଦରେ କାନର ପର୍ଦ୍ଦା ...

4.9
(22.9K)
31 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
541760+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

4K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
24 ଅକ୍ଟୋବର 2022
2.

କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

3K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
25 ଅକ୍ଟୋବର 2022
3.

ଲେଖା 26 Oct 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
26 ଅକ୍ଟୋବର 2022
4.

ଲେଖା 27 Oct 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଲେଖା 28 Oct 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଲେଖା 29 Oct 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଲେଖା 30 Oct 2022କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଲେଖା 31 Oct 2022କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଲେଖା 01 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଲେଖା 02 Nov 2022 କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଲେଖା 03 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଲେଖା 04 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଲେଖା 05 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଲେଖା 06 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଲେଖା 07 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଲେଖା 08 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଲେଖା 09 Nov 2022କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଲେଖା 10 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଲେଖା 11 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଲେଖା 12 Nov 2022କିଛିଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked