pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା😄😸😀(ଭାଗ ୧)
କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା😄😸😀(ଭାଗ ୧)

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା😄😸😀(ଭାଗ ୧)

ଜଣେ ଯୁବକ_____ ( ଗୁଡିଆ ଦୋକାନରେ)ଭାଇ ତୁମର ରସଗୋଲା ବହୁତ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଦୋକାନୀ ------ ଦେଖ, ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରୁଛି, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ? ଯୁବକ----- ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ନ କରି ଆଜିଯାଏ ...

4.8
(1.3K)
54 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
53055+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା😄😸😀(ଭାଗ ୧)

1K+ 4.8 1 ମିନିଟ
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ ୨)

1K+ 4.7 1 ମିନିଟ
28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା ( ଭାଗ --୩ )😄😽😄

947 5 1 ମିନିଟ
30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😄 ( ଭାଗ-- ୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😄 ( ଭାଗ--୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ --- ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ--୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😀😸😀 ( ଭାଗ----୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ--- ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ ---- ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 (ଭାଗ ----୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ --- ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ ---- ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ଭାଗ ( ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

କଥା କୁତୁ କୁତୁ ହସ ପସରା 😄😸😀 ( ଭାଗ ---- ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked