ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
Jharana Pradhan "ଝରଣା ପ୍ରଧାନ।"
4.9
2443 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 627 ରିଭିୟୁ
33182
2 ଘଣ୍ଟା
39 ଭାଗ
ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ପୁଣ୍ଡରିକା ଭବନରେ ଅବନ୍ତିକା ଦେବୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଅଥର୍ବର ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଅଥର୍ବ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିକେତ ବାବୁ ଓ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିକେତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅଥର୍ବ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଥର୍ବ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ପୁଅ ଅଥର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ସେ। ବହୁତ କମ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କଣ ଅଛି ମନରେ କେହି ଜାଣି ପାରିବେନି। ବିବାହରୁ ଦୁରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଥର୍ବଙ୍କ ଜୀବନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ ଜାଣିବାକୁ ପଢନ୍ତୁ "ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ"।
33182
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପଦ୍ମଫୁଲ ଆକୃତିର ପୁଣ୍ଡରିକା ଭବନରେ ଅବନ୍ତିକା ଦେବୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ଅଥର୍ବର ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ। ଅଥର୍ବ ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନିକେତ ବାବୁ ଓ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କ ପୁଅ। ଅନିକେତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅଥର୍ବ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଥର୍ବ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ପୁଅ ଅଥର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ସେ। ବହୁତ କମ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କଣ ଅଛି ମନରେ କେହି ଜାଣି ପାରିବେନି। ବିବାହରୁ ଦୁରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଥର୍ବଙ୍କ ଜୀବନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ ଜାଣିବାକୁ ପଢନ୍ତୁ "ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ"।
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୦୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
16
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
17
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 💗 ଭାଗ-୧୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
18
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
19
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୧୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
20
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
21
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
22
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
23
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
24
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
25
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
26
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
27
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
28
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
29
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୨୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
30
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
31
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
32
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
33
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
34
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
35
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୫
__("hours") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
36
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୬
__("day") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
37
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୮
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
38
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ-୩୯
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ
39
"ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ" 🤍 ଭାଗ- ୪୦
__("days") ରେ ଫ୍ରି ହେବ