pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ

ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରକାଶନ

ପ୍ରତିଲିପିରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶନ କିପରି କରିବି ?

 

ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି :

 

i. ଦୟାକରି ପ୍ରତିଲିପି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆପ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ-ଷ୍ଟୋର ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ । (ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜର ରେ ପ୍ରକାଶନ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । Iphone ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜଲଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।  ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡେସ୍କଟପ ସାଇଟ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।)

ii. ଜଦି ଆପଣ ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଫେସବୁକ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇନ-ଅପ କରନ୍ତୁ । ଜଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଜଣେ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଫେସବୁକ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇନ-ଇନ କରନ୍ତୁ ।

iii. ଆପ ର ହୋମ ପେଜ ରେ ପହଁଚିଲା ମାତ୍ରକେ,ଲେଖନ୍ତୁ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ (କଲମ ଚିହ୍ନ) - ଏହି ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦେଖାଯିବ । 

iv. ଏବେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲେଖାର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ - କାହାଣୀ/କବିତା/ଲେଖା ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଓ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

 

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ତଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ -  https://youtu.be/xM7uf0u2jxI

ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରକାଶନ କିପରି କରିବି ?

ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗନେବାପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ ଖୋଲି ସାଇନ ଅପ କରନ୍ତୁ ।

କ) ୱେବସାଇଟ :-
ହୋମ/ବିଭାଗ ପେଜ ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବ୍ୟାନର ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଛି "ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ" ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି କାହାଣୀ ସବମିଟ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ପେଜ୍ ରେ "ଆପଣଙ୍କ ଜମା" ତଳେ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିବା ଲେଖା ଦେଖାଯିବ।
ସବମିଟ୍ କରିଥିବା ଲେଖା ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରୁ ହଟାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଅପ୍ରକାଶିତ କୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରେ ଏଡିଟ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରି ପାରିବେ। ହଟାନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପୁରା ଲେଖା କୁ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ପାରିବେ।

ଖ) ଆପ ରେ :-
ଆପ ରେ 'ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ" ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ କରି "ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଛନ୍ତୁ । ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ/ସବମିଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଓ ଶୀର୍ଷକ ତଥା କାହାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ।
ସବମିଟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ "ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏଣ୍ଟ୍ରି" ରେ ଦେଖାଯିବ, ସବମିଟ କଲା ପରେ ଆପ ନୋଟିଫିକେସନ "ଲେଖା ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସବମିଟ ହୋଇ ଯାଇଛି" ବୋଲି ଆସିବ । ଯେଉଁ ଲେଖା ସବମିଟ ନ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ "ଡ୍ରାଫ୍ଟ" ପାଖରେ ଦେଖି ପାରିବେ ।

କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ?
ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପଢନ୍ତୁ ।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର :) ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ ର ସେଟିଙ୍ଗ ରେ ଥିବା "ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର" ରେ "ସହାୟତା" ବିକଳ୍ପ ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଓ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ କରି ପାରିବୁ।