pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
प्र
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
ಪ್ರ

ଭୁତ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି

2642
4.4

ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟା ହବ, ଖରା ଦିନ ଛୁଟିଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଲାଇଟ ବି ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ମୁ, ଓ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ (ବିଟୁ) ଆମେ ୨ଜଣ ଜେଜେ ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଉ, ଆମର ମନ ହେଲା କି ଭୂତ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ, ଜେଜେ ଙ୍କୁ କହିଲୁ , ଭୁତ ଗପ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ...