ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ

ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ

ସାମାଜିକପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
Arundhati Naik "ଏଲି"
4.9
748 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 286 ରିଭିୟୁ
11033
2 ଘଣ୍ଟା
36 ଭାଗ
ମା ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ଆଶ୍ରିବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁ ,ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷସ୍ତଳ ଆଡକୁ ପାଦ ବଢେଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଉ ,। ସେତିକିବେଳେ ତା କାନରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ୍ ପଡିଲା ...
11033
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ମା ଦୁର୍ଗା ମୋତେ ଆଶ୍ରିବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁ ,ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷସ୍ତଳ ଆଡକୁ ପାଦ ବଢେଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଉ ,। ସେତିକିବେଳେ ତା କାନରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ୍ ପଡିଲା ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୬}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୭}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୮}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୯}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୧୦}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୧୧}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୧୨}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୧୩}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୧୪}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ {ଭାଗ - ୧୫}
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ