pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ସାଗର କନ୍ୟା

ସାଗର କନ୍ୟା

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକନାରୀ
ଅଭିରାମ(Abhiram) ମଣ୍ଡଳ(Mandal)
4.8
2445 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 843 ରିଭିୟୁ
117239
3 घंटे
47 ଭାଗ
ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ରା଼ମିଆର ଘର । ଘରେ ତା' ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିଆ ଆଉ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଝିଅ ଚମ୍ପା । ଚମ୍ପା ଦେଖିବାକୁ  ସୁଢଳା ରୂପବତୀ ।
117239
3 घंटे
ଭାଗ
ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ରା଼ମିଆର ଘର । ଘରେ ତା' ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିଆ ଆଉ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଝିଅ ଚମ୍ପା । ଚମ୍ପା ଦେଖିବାକୁ  ସୁଢଳା ରୂପବତୀ ।

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ସାଗର କନ୍ୟା-୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ସାଗର କନ୍ୟା-୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ସାଗର କନ୍ୟା -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ସାଗର କନ୍ୟା-୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ସାଗର କନ୍ୟା-୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ସାଗର କନ୍ୟା-୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ସାଗର କନ୍ୟା-୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ସାଗର କନ୍ୟା-୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ସାଗର କନ୍ୟା-୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ସାଗର କନ୍ୟା-୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ