pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧
ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧

ପୁଷ୍ପା ଆଲୋ ଏ ପୁଷ୍ପା ଆଲୋ ବଡ ନାତୁଣୀ ଗଲା କୁଆଡେ?ଆଲୋ ତୋ କାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି କିଲୋ?କଣ ଡାକିଲେ ଶୁଭା ଯାଉନି?ବଢିଲା ଝିଅ ଘରେ ରଖି ପଦାକୁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ନାହିରେ ତେଲ ଦେଇ ଶୋଇଛୁ ବୋଧେ। _"ଆଲୋ ଜେଜି ମାଆ ମନ୍ଦିର ...

4.9
(3.6K)
9 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.4L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧

5K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
04 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୨

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
05 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୩

3K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
06 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୪

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
08 ଜାନୁୟାରୀ 2022
5.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୫

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
10 ଜାନୁୟାରୀ 2022
6.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୦୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୦୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୦୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ