pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ରାକ୍ଷୀ
ରାକ୍ଷୀ

ରାକ୍ଷୀ

ଭାଇ ଭଉଣୀ ର ସେନ୍ହ । ଜୀବନ ନ ର ସବୁ ସେନ୍ହ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଅଲଗା । କେମିତି ? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାହୁ ଘରକୁ ଆଉ ଜାଣିବା । ସପନା କାହାଣୀ ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା । ରାଜ (ସପନା ର ବଡ ଭାଇ) ବିକି (ସପନା ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ) ସପନା (କାହାଣୀ ର ମୁଖ୍ୟ ...

4.9
(581)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
33.2K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ରାକ୍ଷୀ

1K+ 4.8 1 ମିନିଟ
08 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ-୨

1K+ 4.6 1 ମିନିଟ
09 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୩

1K+ 5 2 ମିନିଟ୍
10 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୪

1K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
10 ଅଗଷ୍ଟ 2022
5.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୫

1K+ 5 2 ମିନିଟ୍
11 ଅଗଷ୍ଟ 2022
6.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ରାକ୍ଷୀ ଭାଗ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ