pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମର  ଲୁଚକାଳୀ
ପ୍ରେମର  ଲୁଚକାଳୀ

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ

ଧାରାବାହିକ

ମୋର  ଏ    ଧାରାବାହିକଟି  ଏକ  ପାରିବାରିକ  ଏବଂ  ପ୍ରେମ  କାହାଣୀକୁ  ନେଇ  ପରିବେଶ୍ଟିତ.  ଏକ  ଧାରାବାହିକ  ଉପନ୍ୟାସ  ଲେଖିବାରେ  ମୋର  ଏଟା  ପ୍ରଥମ  ଚେଷ୍ଟା.  ଏହାର ସଫଳତା   ପାଇଁ  ଆପଣମାନଙ୍କ  ଭଲପାଇବା  ଓ  ...

4.8
(657)
2 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
44.7K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦେବ୍ ର ପରିବାର)

3K+ 4.7 3 মিনিট
08 নভেম্বর 2020
2.

ପ୍ରେମ ଲୁଚକାଳୀ( ଦେବ୍ ର ଦୀପ୍ତୀ ସହ ସଂମ୍ପର୍କ)

2K+ 4.8 3 মিনিট
10 নভেম্বর 2020
3.

ପ୍ରେମ ଲୁଚକାଳି( ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଗମନ)

2K+ 4.7 3 মিনিট
11 নভেম্বর 2020
4.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦେବ୍ ର ରୋଜୀ ସହ ଭେଟ)

2K+ 4.6 4 মিনিট
12 নভেম্বর 2020
5.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ( ଦେବ୍ ରୋଜୀର ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ-୧ )

2K+ 4.8 4 মিনিট
13 নভেম্বর 2020
6.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ-(ଦେବ୍ ରୋଜୀର ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ-୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ପ୍ରେମ ନିବେଦନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଦେବ୍ ରୋଜୀର ମିଳନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ ( ଦେବ୍ ର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଦେବ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି (ଦେବ୍ ,ରାକେଶ୍, ଜେଜେ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ( ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରୋଜୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ରୋଜୀ ଗର୍ଭବତୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଦେବ୍ କୁ ସାହାଯ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲା ରୋଜୀ ଦେବ୍ ସଂମ୍ପର୍କ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ