ପ୍ରେମ  ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ- ୧)

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ- ୧)

ରୋମାଞ୍ଚକର

ହରିଶଙ୍କର ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦେବି ଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ବାହାଘର କୁ କଟିଯିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହରିଶଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପିଲାଟିଏ ପ ...

4.9
832+
3 तास
ପଢିବା ସମୟ
16.3K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

6

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ -୬)💕❤️💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

7

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

8

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

9

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

10

ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Popular Languages

Top Genre

Also Read