pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଧାରାବାହିକ

ତୁତୁନ୍.....ଆରେ ମାଆ ତୁତୁନ୍।ଉଠିଲୁଣି ନା ନାହିଁ!!ଦେଖ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିପଡ଼,ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍ ଆସିଯିବ।ନହେଲେ ପୁଣି ଡ଼େରି ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ।ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାହିଁ?ତୁତୁନ୍ ଏ ତୁତୁନ୍।ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ରେଡ଼ ଆମ୍ଲେଟ ...

4.9
(1.2K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
85.5K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

7K+ 4.9 1 ମିନିଟ
27 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ପ୍ରୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

6K+ 4.9 1 ମିନିଟ
28 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

6K+ 4.9 1 ମିନିଟ
03 ଫେବୃୟାରୀ 2022
4.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

5K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
15 ଫେବୃୟାରୀ 2022
5.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

5K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
17 ଫେବୃୟାରୀ 2022
6.

ପ୍ରୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ:ଅଜଣା ପାପର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ