pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କେବେ ତୁମେ
କେବେ ତୁମେ

ଆଜି ବି କାହିଁକି ତମେ ମନେ ପଡ଼ ସବୁ ରାତେ ସବୁ ଗିତେ ତୁମ ବିନା ସବୁ ଭାବନା ଯେ ମୋର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ପଦେ..... ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରେମ ଥିଲା ପ୍ରିୟା ଅସରନ୍ତି ସୀମାହୀନ ତମେ ବୁଝିଲନି ମୋ ମନବେଦନା ଭାବିଲ ହୃଦୟ ହୀନ..... ଆଜି ବି ...

4.8
(65)
20 মিনিট
ପଢିବା ସମୟ
1542+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କେବେ ତୁମେ

335 5 3 মিনিট
17 মে 2023
2.

କେବେ ତୁମେ

220 5 4 মিনিট
19 মে 2023
3.

କେବେ ତୁମେ

176 4.8 3 মিনিট
24 মে 2023
4.

କେବେ ତୁମେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କେବେ ତୁମେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କେବେ ତୁମେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କେବେ ତୁମେ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked