pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ବାରଙ୍ଗନା
ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ
ବାରଙ୍ଗନା
ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ସେଦିନ ଦିବ୍ୟ ଅଫିସ ରୁ ଡେରି ରେ ଫେରୁଥାଏ , ସମୟ  ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ହେବ , ଥକି ଯାଇଥାଏ ସେ,  ରାସ୍ତା କଡ଼ ର ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ନିଜ ବାଇକ୍ କୁ ସାଇଡ କରି ଦୋକାନ ରୁ ଗୋଟେ ...

4.7
(924)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
59.8K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ

5K+ 4.5 4 ମିନିଟ୍
02 ଅଗଷ୍ଟ 2020
2.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ)

4K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
04 ଅଗଷ୍ଟ 2020
3.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ (ତୃତୀୟ ଭାଗ)

3K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
08 ଅଗଷ୍ଟ 2020
4.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ)

3K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
12 ଅଗଷ୍ଟ 2020
5.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ପଞ୍ଚମ ଭାଗ)

3K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
16 ଅଗଷ୍ଟ 2020
6.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଷଷ୍ଠ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ସପ୍ତମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ନବମ ଭାଗ) ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଦଶମ ଭାଗ) (ଲିପ୍ସା ସହ ଦିବ୍ୟ ର ଦେଖା ହୁଏ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଏକାଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଦ୍ଵାଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ତ୍ରୟୋଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ