pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଅକୁହା କଥା !
ଅକୁହା କଥା !

ଅକୁହା କଥା !

**ଅକୁହା କଥା ** ----------------------- ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର) ( ଭାଗ :-- 1 ) ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା କଣ ମନା  ---- ତେବେ ତମେ କୁହ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଆମ ବଗିଚାକୁ ଉଡି ଆସନ୍ତି  । ବିରକ୍ତ ହୋଇ ...

4.7
(1.9K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
158345+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅକୁହା କଥା ! (1 )

8K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
09 ନଭେମ୍ବର 2020
2.

ଅକୁହା କଥା ! ( 2 )

5K+ 4.5 5 ମିନିଟ୍
10 ନଭେମ୍ବର 2020
3.

ଅକୁହା କଥା ! ( 3 )

5K+ 4.6 7 ମିନିଟ୍
12 ନଭେମ୍ବର 2020
4.

ଅକୁହା କଥା ! ( 4 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଅକୁହା କଥା ! ( 5 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଅକୁହା କଥା ! ( 6 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଅକୁହାକଥା ! ( 7 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅକୁହା କଥା ! (8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅକୁହା କଥା ! (9 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଅକୁହା କଥା ! (10 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଅକୁହା କଥା ! (11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅକୁହା କଥା ! (12 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଅକୁହା କଥା ! ( 13 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଅକୁହା କଥା ! (14 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଅକୁହା କଥା ! (15 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଅକୁହା କଥା ! ( 16 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଅକୁହା କଥା ! ( 17 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଅକୁହା କଥା ! (18)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଅକୁହାକଥା ! (19)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଅକୁହା କଥା ! (20 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked