pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3

ଧାରାବାହିକ

ଏଥର ଯୁବକ ଚାହିଁଥିଲେ ସୋଫିଆଙ୍କୁ,ସୋଫିଆ ଦେହରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପୋଷାକ। କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଖୋଲା କେଶ,କେଶଟି କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି,ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହାତଘଣ୍ଟା, ଆର ହାତଟି ...

4.8
(3.4K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.3L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 1)

2K+ 4.7 7 ମିନିଟ୍
30 ଅପ୍ରେଲ 2022
2.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 2)

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
02 ମେ 2022
3.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 3)

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
03 ମେ 2022
4.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 4)

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
04 ମେ 2022
5.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 5)

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
05 ମେ 2022
6.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତିପାର୍ଟ 3🌹(ଭାଗ 6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ