pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3

ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
G Santoshi
4.8
3417 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 880 ରିଭିୟୁ
121225
4 ଘଣ୍ଟା
69 ଭାଗ
ଏଥର ଯୁବକ ଚାହିଁଥିଲେ ସୋଫିଆଙ୍କୁ,ସୋଫିଆ ଦେହରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପୋଷାକ। କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଖୋଲା କେଶ,କେଶଟି କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି,ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହାତଘଣ୍ଟା, ଆର ହାତଟି ...
121225
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଏଥର ଯୁବକ ଚାହିଁଥିଲେ ସୋଫିଆଙ୍କୁ,ସୋଫିଆ ଦେହରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପୋଷାକ। କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ଖୋଲା କେଶ,କେଶଟି କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ତଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି,ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହାତଘଣ୍ଟା, ଆର ହାତଟି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତିପାର୍ଟ 3🌹(ଭାଗ 6)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 7)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 8)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 9)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 10)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 11)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ3(ଭାଗ 12)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ13)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 14)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ଅଭୂଲାପ୍ରୀତି🌹ପାର୍ଟ 3(ଭାଗ 15)
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।