pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤
😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤

😘Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤

ଧାରାବାହିକ

କିଛି ହୃଦୟର କଥା ମନରେ ଥାଏ। କିଛି ମନ କଥା ଭାବନାରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଭାବନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମନ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ରହେନି। କେବଳ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡିବୁଲେ। ...

4.8
(2.5K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.8L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

😘 Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤

5K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
28 ଅଗଷ୍ଟ 2020
2.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤ Part -2

4K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
3.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ❤PART-3

3K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
4.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-4

3K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
5.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-5

3K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
6.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

Ꝉօѵҽ վօմ འąʍ ❤PART-15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ