Razorpay ରୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ମେଲ୍ ନ ମିଳିଲେ କଣ୍ କରିବି ?

 ନିଜର ID ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସହିତ RAZORPAY କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରିପୋର୍ଟ୍ କରି ପାରିବେ।ଆପଣ 

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?