ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନ କରିଥିବା ପାଠକ ମାନେ କିପରି ମୋ ନୂଆ ଭାଗ ଆସିଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପଢିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ୟୁଜର ମାନେ ୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ୫ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। 

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?