ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ଓ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କମ୍ ?

ପ୍ରିମିଅମ୍ ସୁବିଧା

୧) ସବୁ ପ୍ରିମିଅମ୍ ଧାରାବାହିକ ଲେଖା ଆପ୍ ରେ ଅନଲକ୍ କରନ୍ତୁ।

ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରାବାହିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ।

୨) ସରିଯାଇଥବା ପ୍ରିମିଅମ୍ ଧାରାବାହିକ ଅନ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଧାରାବାହିକ ଭାଗ ଅନ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା କୟନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।

ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ! ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିମିଅମ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛିପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ।

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?